Startskud for olieudbudsrunde 2004 i Vestgrønland

Published 31-03-2004

Udbudsrunden for offshore-områder ud for Vestgrønland starter den 1. april. I de forudgående år er der indsamlet data og lavet efterforskning i området, og dette materiale er tilgængeligt i forbindelse med udbuddet.

Den 1. april 2004 går startskuddet for en ny olieudbudsrunde for offshore områder i Vestgrønland mellem 65°N og 68°N. Mange års forskning, dataindsamling og efterforskning efter olie i Grønland, skal nu for alvor være med til at tiltrække olieindustrien til Grønland. I løbet af 2003 har GEUS i samarbejde med Råstofdirektoratet i Nuuk arbejdet med at forberede runden, der starter med et åbningsmøde i København den 1. april og et efterfølgende møde i Houston i USA den 6. april.

Den store viden og de mange data, der er indsamlet igennem de sidste år, gør det nu muligt at gennemføre en strategi for efterforskningen, således der satses på i højere grad at hjælpe olieindustrien med at fokusere på de bedste godbidder. I løbet af 2003 har GEUS haft travlt med at fortolke mere end 50.000 km seismiske linier. Desuden er der gennemført et stort analyseprogram og geologisk tolkningsarbejde, der samlet har påvist eksistensen af attraktive kilde- og reservoirbjergarter i området. Fire områder, offshore Vestgrønland, indgår i udbudsrunden alle med strukturer i undergrunden, der er større end 100 km2.

  • Olieindustrien er kun interesseret i store fund - de såkaldte elefanter eller mammutter, og arbejdet har derfor været fokuseret på at udpege de områder, der har de største strukturer, og hvor der samtidig er mulighed for at der er dannet olie tæt på, siger Statsgeolog Flemming Getreuer Christiansen fra GEUS.


Resultaterne af arbejdet er i årets løb blevet præsenteret for olieindustrien med henblik på at få respons på de efterforskningsmæssige modeller og tidsplanen af den nye licensrunde. Arbejdet har resulteret i udpegningen af fire områder offshore Vestgrønland, der indgår i 2004 udbudsrunden.

Læs mere om udbudsrunden 2004 på Råstofdirektoratets hjemmeside - www.bmp.gl/E/EC1_news/EC1_contents.html

Læs artiklen "Leter kun etter mammuter" om olieforskningen og -efterforskningen i Vestgrønland i det norske magasin GEO.
www.geus.dk/publications/div-artikler/geo_dec_2003_24_30-dk.htm

Kontaktperson
Statsgeolog Flemming Getreuer Christiansen, GEUS
Tlf: 38 14 27 27
E-mail: fgc@geus.dk