Information of next of kin

If you are going on field work with GEUS, we recommend that you fill out an information form applicable to your relatives. Your relatives must agree that GEUS collects and stores this information.

Please fill out the form below.

Fields with (*) must be filled in.

Ex 12/06/2019 - 20/07/2019

Jeg bekræfter med min afkrydsning af denne formular, at jeg som pårørende til ovennævnte ekspeditionsdeltager giver samtykke til, at GEUS må registrere de nævnte oplysninger om mig. Indsamlingen af oplysninger sker alene med henblik på kontakt i tilfælde af behov herfor (ulykke eller andre skærpede omstændigheder) i den angivne periode, hvor min pårørende deltager i feltarbejde. Oplysningerne gemmes på et særskilt drev, der kun kan tilgås af få udvalgte medarbejdere som led i det beredskab, GEUS opretholder som følge af, at GEUS gennemfører feltarbejde i Grønland (på land eller til søs). Jeg kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, så oplysningerne slettes, og jeg kan bede om at få rettet oplysninger, der ikke længere er korrekte. Jeg er endvidere bekendt med, at jeg til enhver tid har ret til at få indsigt i de oplysninger, GEUS opbevarer om mig. Oplysningerne vil under alle omstændigheder blive slettet, når det formål, de er indsamlet til, ikke længere er til stede.

Fields with (*) must be filled out

Marianne Vestergaard

Specialkonsulent
Petrologi og Malmgeologi
Phone: 31103038